Thứ bảy, 10/12/2022 | 12:15
RSS

Học viện An ninh nhân dân thông báo xét tuyển bổ sung 16 chỉ tiêu năm 2022

Thứ sáu, 30/09/2022, 16:49 (GMT+7)

Học viện An ninh nhân dân là trường công an đầu tiên thông báo xét tuyển bổ sung nám 2022.

Căn cứ Hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2022; thực hiện Công văn số 3186/X02-P2 ngày 26/9/2022 của Cục Đào tạo về việc hướng dẫn xét tuyển bổ sung thí sinh đào tạo ngành Y khoa của Học viện An ninh nhân dân; căn cứ quy chế tuyển sinh đại học chính quy, Học viện An ninh nhân dân thông báo xét tuyển bổ sung như sau:

Tổng số chỉ tiêu: 16 chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y khoa (mã ngành: 7720101) gửi đào tạo Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng). Trong đó: Phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra): 03 chỉ tiêu; Phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào): 13 chỉ tiêu.

Trường hợp số thí sinh trúng tuyển không xác nhận nhập học, chỉ tiêu tuyển sinh được cộng thêm chỉ tiêu của thí sinh trúng tuyển không xác nhận nhập học.

Đối tượng, điều kiện đăng ký xét tuyển bổ sung

Đối tượng: Thí sinh là nam giới, đã đăng ký xét tuyển vào các học viện, trường đại học Công an nhân dân nhưng không trúng tuyển, chưa xác nhận nhập học vào các trường ngoài ngành Công an;

Điều kiện:

- Đủ điều kiện sơ tuyển về học lực trung học phổ thông và học lực của từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển (A00 hoặc B00), trong đó:

      * Chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, học sinh Trường Văn hóa: từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 6,5 điểm trở lên trong từng năm học THPT;

      * Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển: từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 7,0 điểm trở lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số: từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6,5 điểm trở lên trong từng năm học THPT;

- Đã dự thi bài thi Bộ Công an với mã bài thi CA1;

- Đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với ngành Y khoa:

- Theo quy định của Bộ Công an:

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là 70 điểm, gồm tổng điểm thi 02 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân (tính theo thang điểm 100) và điểm thi bài thi đánh giá của Bộ Công an (tính theo thang điểm 100), không có điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, với công thức tính như sau:

Ngưỡng bảo đảm chất lượng = (M1+M2+M3) Î10/3 + BTBCA, trong đó:

M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân, tính theo thang điểm 100;

BTBCA: điểm bài thi Bộ Công an, tính theo thang điểm 100.

- Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tổ hợp gồm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đối với thí sinh ở khu vực 3 là 22 điểm. 

Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung như sau: 

Học viện An ninh nhân dân thông báo xét tuyển bổ sung 16 chỉ tiêu năm 2022

Mức điểm trên bao gồm tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện ANND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

      Công thức tính như sau:

      ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5+BTBCA*3/5+KV+ĐT+ĐTh, trong đó:

      + ĐXT: điểm xét tuyển

      + M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào Học viện;

      + BTBCA: điểm bài thi Bộ Công an;

      + KV: điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ GD&ĐT;

      + ĐT: điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT;

      + ĐTh: điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc THPT, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia bậc THPT theo quy định của Bộ Công an.

Phương thức xét tuyển bổ sung

      - Xét tuyển từ cao xuống thấp đến khi xét đủ chỉ tiêu bổ sung, trong đó, xét tuyển theo tổ hợp B00 trước, trường hợp không tuyển đủ theo tổ hợp B00 thì mới xét tiếp đến tổ hợp A00;

      - Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

      + Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện ANND (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) đã được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

      + Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm bài thi của Bộ Công an lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

      + Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện ANND lấy từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu;

      + Thứ tư, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm tự luận bài thi đánh giá của Bộ Công an từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại