Thứ hai, 19/04/2021 | 07:47
RSS

Đại học Văn Hóa TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020

Thứ tư, 02/09/2020, 06:40 (GMT+7)

Trường Đại học Văn Hóa TP.HCM mới đây đã thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2020 đối với các ngành đào tạo chính quy.

Cụ thể, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo của trường Đại học Văn Hóa TP.HCM năm 2020 như sau:

Đại học Văn Hóa TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020

Theo đó, điểm xét tuyển theo từng ngành, chuyên ngành đào tạo - Xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Điểm tổng kết 03 môn (một tổ hợp xét tuyển) của kỳ thi tốt nghiệp THPT phải đạt từ 15 điểm trở lên. Không có điểm môn thi trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi hoặc môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi hoặc môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Xét từ kết quả học tập 05 học kỳ, bậc THPT (02 học kỳ năm lớp 10, 02 học kỳ năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) đối với tất cả các học sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2020 trở về trước: Điểm tổng kết 03 môn (một tổ hợp xét tuyển) phải đạt từ 15 điểm trở lên.

Xét từ kết quả điểm thi của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học khác có tổ chức kỳ tuyển sinh đánh giá năng lực riêng, theo các tổ hợp môn thi C00, D01, D09, D10, D15: Điểm tổng kết 03 môn (một tổ hợp xét tuyển) phải đạt từ 15 điểm trở lên.

Đối với chuyên ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật, ngành Quản lý Văn hóa: Ngoài những điều kiện nên trên, thí sinh phải có điểm môn thi Năng khiếu nghệ thuật đạt từ 5,0 điểm trở lên.

Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ: trường hợp trong cùng một tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển, nếu có nhiều thí sinh có tổng điểm thi bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được xác định.

Trường sẽ sử dụng chỉ số phụ để xét tuyển được áp dụng chung cho các ngành, chuyên ngành tuyển sinh) theo thứ tự ưu tiên thí sinh đăng ký nguyện vọng cao hơn vào ngành, chuyên ngành đó; giữa các thí sinh cùng thứ bậc nguyện vọng vào một ngành, chuyên ngành học có tổng điểm bằng nhau sẽ ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Ngữ văn cao hơn (đối với tổ hợp xét tuyển có môn Ngữ văn), có điểm thi môn Toán cao hơn (đối với tổ hợp xét tuyển có môn Toán), có điểm thi môn Ngữ văn cao, sau đó đến môn Toán cao hơn (đối với tổ hợp xét tuyển có môn Ngữ văn và môn Toán).

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN