Thứ sáu, 23/10/2020 | 12:00
RSS

Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng tuyển sinh bổ sung năm 2020

Thứ sáu, 09/10/2020, 06:40 (GMT+7)

Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng thông báo tuyển sinh bổ sung trình độ đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét kết quả học tập THPT (học bạ).

Theo đó, Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng mới đây đã thông báo tuyển sinh bổ sung trình độ đại học hệ chính quy năm 2020 cụ thể như sau:

Ngành đào tạo, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển:

Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng tuyển sinh bổ sung năm 2020

Vùng tuyển tuyển sinh trong cả nước đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển

Thí sinh được đăng ký tối đa 05 nguyện vọng trong Đơn đăng ký xét tuyển thuộc cùng một cơ sở đào tạo của ĐHĐN. Các ngành đăng ký trong danh mục các ngành xét tuyển theo học bạ tại Phụ lục đính kèm.

Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Các nguyện vọng không đầy đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ không được xét.

Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã nộp hồ sơ.Mỗi thí sinh chỉ nộp 01 hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) theo hướng dẫn tại mục 4.

Nguyên tắc xét tuyển

Đối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.

Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn học/môn thi năng khiếu theo thang điểm 10 cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo qui định của Qui chế tuyển sinh, được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là trung bình cộng điểm môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo tiêu chí phụ qui định tại Phụ lục của thông báo này, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên cho thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Thí sinh không cung cấp minh chứng để hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được cộng điểm ưu tiên.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời gian qui định của ĐHĐN. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học, ĐHĐN xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung hoặc hình thức xét tuyển khác.

Hồ sơ và cách thức đăng ký xét tuyển

Thí sinh đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại địa chỉ http://ts.udn.vn như sau:

Bước 1: Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu

Bước 2: Gửi các ảnh chụp liên quan lên trang đăng ký: CMND, học bạ, chứng nhận tốt nghiệp THPT (nếu có), minh chứng ưu tiên theo đối tượng (nếu thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên đối tượng)

Bước 3: Chuyển lệ phí xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn trong quá trình đăng ký.

Hạn chót đăng ký là 12h ngày 09/10/2020. Lệ phí đăng ký xét tuyển: 45.000 đ/nguyện vọng.

H2 (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN