Thứ bảy, 28/01/2023 | 03:32
RSS

Chi 16 tỉ đồng để bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học cho giáo viên thủ đô

Thứ sáu, 16/12/2022, 23:26 (GMT+7)

UBND TP.Hà Nội quyết định chi 16 tỉ đồng để bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học cho giáo viên phổ thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đề xuất của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đề án Bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học cho giáo viên phổ thông ở Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 8/12, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện đề án, đảm bảo hiệu quả, đúng lộ trình, đúng quy định; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai.

Ảnh: Báo Lao động

Đề án tập trung triển khai một số nội dung chính gồm: xây dựng chương trình và nội dung các chuyên đề thuộc các lĩnh vực của Hà Nội bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông; tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên và đào tạo sinh viên sư phạm; xây dựng cơ sở vật chất và các nguồn học liệu khác...

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, bảo đảm 100% số giáo viên giảng dạy môn giáo dục địa phương ở 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ được bồi dưỡng cơ bản về kiến thức Hà Nội học.  Đồng thời đề án bảo đảm 100% số sinh viên sư phạm được đào tạo tích hợp kiến thức Hà Nội học khi tham gia học tập tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội dự kiến tổng kinh phí thực hiện đề án là hơn 16 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách Thành phố và các nguồn hợp pháp khác để bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học cho giáo viên thủ đô.

Theo báo Thanh Niên thông tin, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội sẽ cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học cho các giáo viên tham gia khóa bồi dưỡng. Đây là cơ sở để các trường phổ thông phân công giáo viên giảng dạy môn giáo dục địa phương TP.Hà Nội theo chương trình mới.

Lộ trình triển khai đề án gồm 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1:  2021 - 2022: Tập trung phổ biến nội dung đề án, xây dựng kế hoạch thực hiện đề án; triển khai một số nội dung của đề án.

+ Giai đoạn 2: 2022 - 2025: Thống nhất về chương trình và nội dung bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học cho giáo viên phổ thông; bồi dưỡng thí điểm, xây dựng 2 phòng học mô phỏng về không gian văn hóa Hà Nội phục vụ dạy và học Hà Nội học; mở các lớp bồi dưỡng cho giáo viên và đào tạo tích hợp cho sinh viên các ngành sư phạm của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

Nội dung bồi dưỡng kiến thức Hà Nội học sẽ bám sát vào môn học "giáo dục địa phương TP.Hà Nội" để cung cấp kiến thức tổng hợp và chuyên sâu về Hà Nội nhằm giúp đội ngũ giáo viên vững vàng về kiến thức để giảng dạy môn "giáo dục địa phương TP.Hà Nội" ở các cấp học. Thông qua giáo viên, học sinh sẽ được truyền cảm hứng và tình yêu Hà Nội, giúp các em hình thành ý thức, trách nhiệm công dân với thủ đô và đất nước.

Thúy Vũ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại