Thứ sáu, 17/09/2021 | 12:13
RSS

Bộ Y tế thu hồi 35 sản phẩm thực phẩm vi phạm của Light Food, Vinanusoy

Thứ tư, 13/06/2018, 16:31 (GMT+7)

Ngày 12/6, Thanh tra Bộ Y tế đã quyết định thu hồi 35 sản phẩm thực phẩm của Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Vinanusoy và Công ty cổ phần thực phẩm Light Food sản xuất, lưu hành do có vi phạm về công bố và ghi nhãn sản phẩm.

Thu hồi 12 sản phẩm thực phẩm của Công ty cổ phần thực phẩm Light Food

Thanh tra Bộ Y tế cũng công bố thu hồi 12 sản phẩm thực phẩm của Công ty cổ phần thực phẩm Light Food do có vi phạm về công bố sản phẩm và ghi nhãn (Tại quyết định số 88/QĐ- TTrB)

Cụ thể, thu hồi 5 sản phẩm thực phẩm do có vi phạm: Sản xuất, lưu hành trước khi công bố; nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố, gồm các thực phẩm bổ sung (TPBS) Biolac pedia; Biolac IQ- Grow; Biolac infant; Biolac mama ; TPBS Biolac gold.

Thu hồi 1 sản phẩm thực phẩm có vi phạm sản xuất, lưu hành trước khi công bố, cụ thể gồm: TPBS Biolac bone

Thu hồi 6 sản phẩm thực phẩm của Công ty Light Food do có vi phạm nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố, cụ thể gồm: Hyperfood Grow- IQ ; Hyperfood pedia gold; Hyperfood Colostrum ; Kwon Plus Pedia Sure; Kwon Plus Grow- IQ ; TPBS Kwon Plus Baby.

 Thu hồi 35 sản phẩm thực phẩm vi phạm của Light Food, Vinanusoy
 Biolac Gold là một trong 35 sản phẩm thực phẩm vi phạm bị Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu thu hồi

Thu hồi 23 sản phẩm thực phẩm của Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Vinanusoy

ChánhThanh tra Bộ Y tế đã quyết định thu hồi 23 sản phẩm thực phẩm của Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Vinanusoy (Công ty Vinanusoy) sản xuất, lưu hành do có vi phạm về công bố và ghi nhãn sản phẩm (Tại quyết định số 89/QĐ-TTrB).

Cụ thể, thu hồi 6 sản phẩm do có vi phạm về sản xuất, lưu hành nhưng không công bố sản phẩm gồm: Thực phẩm bổ sung Mooncare pedia; Mooncare IQ Grow; Mooncare infant formula; Maxsure số 1; Maxsure số 2; Maxsure số 3. Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu các sản phẩm trên sau khi thu hồi không được tiếp tục lưu hành.

2 sản phẩm bị thu hồi do có vi phạm sản xuất, lưu hành trước khi công bố sản phẩm; nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố gồm thực phẩm bổ sung Nuca+ Pedia và Baby kid Pedia sure.

15 sản phẩm bị thu hồi vì có vi phạm về nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố gồm các thực phẩm bổ sung: Nuca+ IQ  - Grow; Nuca + Baby; Baby kid Grow – IQ; Baby kid support immune system &digestive health; Omega Gold Colostrum; Omega Gold IQ- Grow; Omega Gold Pedia; Kiddy 1; EnZym Grow; Bioplus infarnt; Bioplus Kids gold; NuTa ka Meal Replace; VySure; D2 Plus; Soycal.

Thanh tra Bộ Y tế cũng nói rõ: Đối với những lô sản phẩm được sản xuất trước khi công bố: Sau khi thu hồi sản phẩm, công ty không được tiếp tục lưu hành: Đối với những lô sản phẩm được sản xuất sau khi công bố: Sau khi thu hồi sản phẩm, công ty tiến hành khắc phục nội dung ghi nhãn, đảm bảo nhãn phù hợp với nhãn công bố được tiếp tục lưu hành sau khi được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đồng ý bằng văn bản và đáp ứng các quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo Thanh tra Bộ Y tế, đối với những sản phẩm có vi phạm về nhãn trên sản phẩm đã nêu trên: Sau khi thu hồi sản phẩm, công ty tiến hành khắc phục nội dung ghi nhãn, đảm bảo nhãn phù hợp với nhãn công bố được tiếp tục lưu hành sau khi được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đồng ý bằng văn bản và đáp ứng các quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ngoài các sản phẩm, lô sản phẩm bị thu hồi nói trên, đối với những sản phẩm, lô sản phẩm do Công ty sản xuất sau ngày ban hành quyết định này nếu đã được công bố theo đúng quy định, đáp ứng các yêu cầu về ghi nhãn và các quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm, công ty được phép lưu hành bình thường theo quy định của pháp luật

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu cả hai công ty thực hiện thu hồi sản phẩm đối với các sản phẩm, lô sản phẩm vi phạm về công bố sản phẩm là 10 ngày; đối với các sản phẩm vi phạm về ghi nhãn là 30 kể từ ngày ban hành quyết định này.


Xem thêm Clip: Cho con ăn sữa chua đúng thời điểm sẽ tốt hơn ngàn lần dùng thuốc bổ các mẹ nhanh áp dụng đi thôi Thu hồi 35 sản phẩm thực phẩm vi phạm của Light Food, Vinanusoy

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN