Chủ nhật, 25/09/2022 | 11:11
RSS

Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 bằng PCR

Chủ nhật, 11/09/2022, 10:29 (GMT+7)

Bộ Y tế vừa có Công văn 4920/BYT-KHTC hướng dẫn về việc thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR.

Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 bằng PCR

Ảnh minh họa.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thanh toán chi phí xét nghiệm covid-19 bằng PCR được thực hiện như sau:

- Trường hợp thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo quy định về khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế (trừ trường hợp xét nghiệm tại cộng đồng).

Thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư 02/2022/TT-BYT .

- Trường hợp thực hiện xét nghiệm Covid-19 tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi trả và trường hợp không thuộc đối tượng nêu trên do ngân sách nhà nước chi trả:

Thực hiện theo hình thức đấu thầu, giao nhiệm vụ, đặt hàng theo quy định tại Nghị định 32/2015/NĐ-CP .

Đối với dịch vụ xét nghiệm Covid-19 do địa phương đặt hàng thanh toán từ ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố quy định giá theo thẩm quyền quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định 149/2016/NĐ-CP .

- Trường hợp chưa kịp ban hành mức giá để đặt hàng các đơn vị cung cấp dịch vụ thì tạm thanh toán chi phí đặt hàng và ký hợp đồng theo mức giá tạm thời, sau khi được phê duyệt giá đặt hàng thì thanh quyết toán.

Trường hợp UBND tỉnh/thành phố đã tạm thanh toán chi phí đặt hàng và ký hợp đồng theo mức giá tạm thời thì UBND các tỉnh/thành phố quyết định giá đặt hàng để làm cơ sở thanh quyết toán kinh phí đặt hàng.

Tuệ Nhi
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại