Chủ nhật, 05/02/2023 | 00:57
RSS

Bộ GD-ĐT phê duyệt 50 cuốn sách giáo khoa lớp 11 áp dụng từ năm học tới

Chủ nhật, 08/01/2023, 08:09 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ban hành Quyết định 4607/QĐ-BGDĐT phê duyệt sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo danh mục được phê duyệt, có 50 đầu sách giáo khoa của các đơn vị như: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam; Nhà xuất bản Đại học Huế; Nhà xuất bản Đại học Sư phạm; Công ty cổ phần đầu tư Xuất bản - Thiết bị giáo dục Việt Nam (đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)...

Theo lộ trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2023-2024, học sinh lớp 11 trên cả nước sẽ học sách giáo khoa mới.

Căn cứ theo danh mục sách giáo khoa lớp 11 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, các địa phương sẽ thành lập hội đồng, tổ chức lựa chọn sách giáo khoa để giảng dạy, học tập tại các nhà trường.

50 cuốn sách giáo khoa mới được phê duyệt như sau:

Bộ GD-ĐT phê duyệt 50 cuốn sách giáo khoa lớp 11 áp dụng từ năm học tới

Bộ GD-ĐT phê duyệt 50 cuốn sách giáo khoa lớp 11 áp dụng từ năm học tới

Bộ GD-ĐT phê duyệt 50 cuốn sách giáo khoa lớp 11 áp dụng từ năm học tới

Bộ GD-ĐT phê duyệt 50 cuốn sách giáo khoa lớp 11 áp dụng từ năm học tới

Bộ GD-ĐT phê duyệt 50 cuốn sách giáo khoa lớp 11 áp dụng từ năm học tới

Bộ GD-ĐT phê duyệt 50 cuốn sách giáo khoa lớp 11 áp dụng từ năm học tới

Bộ GD-ĐT phê duyệt 50 cuốn sách giáo khoa lớp 11 áp dụng từ năm học tới

Bộ GD-ĐT phê duyệt 50 cuốn sách giáo khoa lớp 11 áp dụng từ năm học tới

Bộ GD-ĐT phê duyệt 50 cuốn sách giáo khoa lớp 11 áp dụng từ năm học tới

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại