Thứ hai, 06/12/2021 | 19:17
RSS

Bình Dương có vượt thẩm quyền khi phê duyệt dự án tại KCN Phú Tân?

Thứ năm, 27/02/2020, 15:58 (GMT+7)

Dù chưa được Chính Phủ và các Bộ ngành có liên quan chấp thuận nhưng UBND tỉnh Bình Dương đã ra quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị - dịch vụ Hòa Phú cho Công ty CP đầu tư xây dựng công nghiệp Nam Kim.

Cụ thể, tại Công văn số 358/BXD-HĐXD ngày 14/11/2019 của Bộ Xây dựng góp ý kiến về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Khu công nghiệp (KCN) Phú Tân gửi Ban Quản lý (BQL) các Khu công nghiệp Bình Dương. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về sự phù hợp của dự án với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch sử dụng đất thì Dự án KCN Phú Tân đã được Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đầu tư (mã số 46221000039, chứng nhận lần đầu ngày 8/12/2016, thay đổi lần thứ 4 ngày 22/1/2015).

Tại văn bản số 3115/BQL-ĐT ngày 11/10/2019 của Ban Quản lý các KCN Bình Dương và hồ sơ đề xuất là phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 4/6/2019 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 (quy hoạch phân khu) KCN Phú Tân, P. Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một. Hồ sơ gửi kèm thông báo các tài liệu liên quan đến quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để có ý kiến về vấn đề này.

Dự án KCN Phú Tân

Dự án KCN Phú Tân

Về hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Xây dựng nêu rõ: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Phú Tân thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài Bộ Xây dựng thì Bộ Tài Chính cũng có công văn số 14493/BTC-ĐT ngày 29/11/2019 trả lời văn bản số 3116/BQL-ĐT ngày 11/10/2019 của BQL các KCN Bình Dương về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu công nghiệp Phú Tân.

Bộ Tài Chính có ý kiến như sau: Về sự phù hợp quy hoạch và cơ sở pháp lý của dự án theo Điều 24, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật có liên quan đến quy hoạch quy định như sau: KCN là khu chức năng; cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng đối với khu chức năng có quy mô dưới 500ha là quy hoạch phân khu xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng.

Tại Quyết định số 173/TTg-KTN ngày 28/1/2016 về việc điều chinh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Bình Dương đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm diện tích KCN Phú Tân, tỉnh Bình Dương từ 133ha xuống 107ha.

Theo quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 4/1/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 (quy hoạch phân khu) KCN Phú Tân, P. Hoà Phú, TP TDM với diện tích là 106,54ha. Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm văn bản số 3116/BQL-ĐT ngày 11/10/2019 của BQL các KCN Bình Dương không có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Phú Tân, tỉnh Bình Dương.

Đề nghị UBND tỉnh Bình Dương, các cơ quan có liên quan và các nhà đầu tư dự án chịu trách nhiệm thực hiện, hoàn chỉnh đầy đủ các quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về đầu tư làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét về nội dung đề xuất dự án.

Cũng như Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính khẳng định dự án thuộc thẩm quyền quyết định và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, chỉ đạo nhà đầu tư hoàn chỉnh nội dung hồ sơ dự án để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Cả hai Bộ đều trả lời về việc duyệt quy hoạch, phê duyệt đầu tư là Thủ tướng Chính phủ và thông qua xem xét thì chủ đầu tư Nam Kim chưa đủ điều kiện về vốn, năng lực thực hiện dự án, hồ sơ chưa hoàn chỉnh các bước và thủ tục để thay đổi điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư của KCN Phú Tân.

Mặc dù chưa đủ điều kiện thay đổi mục đích đầu tư, chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh nhưng trước đó ngày 4/1/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm đã ký Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 (Quy hoạch phân khu) KCN Phú Tân và quyết định này thay thế cho Quyết định số 2933/QĐ-UBND ngày 22/6/2006 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN Phú Gia thuộc Khu liên hợp Bình Dương.

Đến ngày 30/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã chính thức ban hành Quyết định số 1447/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương về Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị - dịch vụ Phú Hòa (một phần chuyển đổi của KCN Phú Tân) với tổng diện tích là 266.968 m2 (hơn 26,6 ha), quy mô dân số khoảng 10.717 người với mật độ xây dựng toàn khu lên đến 60%.

Việc UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định phê duyệt dự án Khu đô thị Hòa Phú trong diện tích quy hoạch KCN Phú Tân do Công ty Nam Kim làm chủ đầu tư, trước khi có các ý kiến của các Bộ, ngành và quyết định thay đổi cũng như việc thực hiện dự án không qua đấu giá mà trong ý kiến Bộ Tài chính phải đấu giá, vậy UBND tỉnh Bình Dương có vượt quyền?

Được biết, trước đó vào tháng 2/2018, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Kim Oanh (Kim Oanh Group) đã tiến hành mua thành công Công ty Nam Kim.

Chúng sẽ tiếp tục thông tin.

Đại Dương - Giang Tử
Theo Đời sống Plus/GĐVN