Thứ bảy, 09/12/2023 | 19:22
RSS

Ba trường thành viên Đại học Huế công bố học phí năm 2020

Thứ sáu, 02/10/2020, 10:00 (GMT+7)

Mới đây, ba trường thành viên của Đại học Huế thông báo mức thu học phí dự kiến các ngành đào tạo đại học hệ chính quy áp dụng khóa 2020, năm học 2020-2021.

Ba trường thành viên Đại học Huế công bố học phí năm 2020

Học phí năm 2020 Đại học Kinh Tế - Đại học Huế

Trường Đại học Kinh Tế - Đại học Huế thông báo mức thu học phí dự kiến các ngành đào tạo đại học hệ chính quy áp dụng khóa 2020, năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

Chương trình đại trà khoảng 4,8 triệu/kỳ (Ngành Kinh tế chính trị miễn phí toàn khóa học);

Chương trình Chất lượng cao khoảng 6,6 triệu/kỳ;

Chương trình liên kết: Ngành Tài chính – Ngân hàng liên kết với ĐH Rennes 15 triệu/kỳ;

Ngành Quản trị kinh doanh liên kết với Ireland 15 triệu/kỳ;

Song ngành Kinh tế tài chính liên kết ĐH Sydney 10 triệu/kỳ (mỗi năm tăng 500.000đ/kỳ).

Học phí năm 2020 Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế thông báo mức học phí dự kiến các ngành đào tạo năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

Ba trường thành viên Đại học Huế công bố học phí năm 2020.1

Ba trường thành viên Đại học Huế công bố học phí năm 2020.2

Học phí Đại học Khoa Học - Đại học Huế năm 2020

Học phí năm học 2020-2021 của Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế dự kiến như sau:

Ba trường thành viên Đại học Huế công bố học phí năm 2020.3

Sinh viên ngành Triết học được miễn học phí trong toàn bộ khóa học.

Sinh viên thuộc diện chính sách được miễn, giảm học phí căn cứ theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN