Thứ sáu, 04/12/2020 | 03:12
RSS
Minh Quang (T/H)

Minh Quang (T/H)

Giá cà phê hôm nay ngày 3/12/2020 Bà Rịa - Vũng Tàu có mức thu mua cao nhất. Hiện đang được thu mua trong khoảng giá là 59.000 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay ngày 2/12/2020 thị trường quay đầu lao dốc giảm từ 400-500 đồng/kg. Hiện đang được thu mua trong khoảng giá từ 31.800 - 32.400 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay ngày 1/12/2020 thị trường quay đầu lao dốc giảm từ 400-500 đồng/kg. Hiện đang được thu mua trong khoảng giá từ 31.800 - 32.400 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay ngày 30/11/2020 thị trường quay đầu lao dốc giảm từ 400-500 đồng/kg. Hiện đang được thu mua trong khoảng giá từ 31.800 - 32.400 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay ngày 29/11/2020 thị trường quay đầu lao dốc giảm từ 400-500 đồng/kg. Hiện đang được thu mua trong khoảng giá từ 31.800 - 32.400 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay ngày 28/11/2020 thị trường quay đầu lao dốc giảm từ 400-500 đồng/kg. Hiện đang được thu mua trong khoảng giá từ 31.800 - 32.400 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay ngày 27/11/2020 thị trường quay đầu lao dốc giảm từ 400-500 đồng/kg. Hiện đang được thu mua trong khoảng giá từ 31.800 - 32.400 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay ngày 26/11/2020 thị trường quay đầu lao dốc giảm từ 400-500 đồng/kg. Hiện đang được thu mua trong khoảng giá từ 31.800 - 32.400 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay ngày 25/11/2020 thị trường quay đầu lao dộc giảm từ 400-500 đồng/kg. Hiện đang được thu mua trong khoảng giá từ 31.800 - 32.400 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay ngày 24/11/2020 khu vực trong điểm Tây Nguyên tăng từ 300-400 đồng/kg. Hiện đang được thu mua trong khoảng giá từ 33.500 – 33.600 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay ngày 23/11/2020 khu vực trong điểm Tây Nguyên tăng từ 300-400 đồng/kg. Hiện đang được thu mua trong khoảng giá từ 33.500 – 33.600 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay ngày 22/11/2020 khu vực trong điểm Tây Nguyên tăng từ 300-400 đồng/kg. Hiện đang được thu mua trong khoảng giá từ 33.500 – 33.600 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay ngày 21/11/2020 khu vực trong điểm Tây Nguyên tăng từ 300-400 đồng/kg. Hiện đang được thu mua trong khoảng giá từ 33.500 – 33.600 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay ngày 20/11/2020 Đắk Lắk là địa phương có giá tốt nhất. Hiện đang được thu mua trong khoảng giá từ 33.500 – 33.600 đồng/kg