Thứ tư, 08/12/2021 | 05:06
RSS
Ánh Dương

Ánh Dương

Mới đây, Bộ Tài nguyên - Môi trường (TNMT) đã có Văn bản 7442/BTNMT-TCMT, nhấn mạnh việc thu hồi, loại bỏ phương tiện cơ giới cũ nát, không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành, gây ô nhiễm trong 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, để hiện thực hóa đề xuất này là điều không hề dễ dàng.