Thứ tư, 08/02/2023 | 07:15
RSS

4 trường hợp lao động được nghỉ hưu trước tuổi tối đa 5 năm từ năm 2021

Thứ sáu, 26/03/2021, 15:13 (GMT+7)

Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc làm các công việc nặng nhọc được quy định trong danh mục nghề được ban hành sẽ được nghỉ hưu trước tuổi 5 năm. Thời gian nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ tỷ lệ % khi tính lương hưu.

Sau hơn 20 năm đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu, vừa qua Quốc hội đã đồng ý. Lộ trình thực hiện bắt đầu từ năm 2021. Trong lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, có lao động thuộc 4 nhóm đối tượng được nghỉ hưu trước tuổi. 

Lao động được nghỉ hưu trước tuổi tối đa 5 năm khi làm việc 15 năm

Theo Khoản 1, Điều 5, Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020, nếu người lao động thuộc các trường hợp sau thì được nghỉ hưu trước tuổi tối đa 5 năm:

Trường hợp thứ nhất người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTBXH ban hành.

Trường hợp thứ 2 là người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021.

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.


Lao động nghỉ hưu trước tuổi với lao động làm việc nặng nhọc, đủ 15 năm làm việc được nghỉ hưu trước 5 năm và mỗi năm về hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2%

Trường hợp thứ 3 là người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Trường hợp 4 là người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, nguy hiểm được quy định và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Với cả 4 trường hợp trên, nếu người lao động về hưu trước tuổi không quá 5 năm thì mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi giảm 2%; nếu trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1% từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ % lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đã có hiệu lực từ 1/1/2021

Từ ngày 1/1/2021, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bắt đầu lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu. Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định  cụ thể về tuổi nghỉ hưu.


Chỉ lao động làm nghề nặng nhọc, nguy hại mới được nghỉ hưu trước 5 năm . Ảnh: N.T

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

Kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định theo Luật.

Thùy Anh
Theo Dân Việt