Thứ bảy, 31/10/2020 | 14:29
RSS

341 thí sinh xuất sắc đầu tiên trúng tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân

Thứ sáu, 21/08/2020, 15:04 (GMT+7)

Mới đây, ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo kết quả trúng tuyển diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2020.

Theo đó, 341 thí sinh được tuyển thẳng bao gồm: 223 thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải học sinh Giỏi quốc gia và đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia vào đại học hệ chính quy năm 2020.

98 thí sinh trong diện ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh đạt giải học sinh Giỏi quốc gia và đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia vào đại học hệ chính quy năm 2020. Cùng 20 thí sinh diện 30A trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2020

Dưới đây là danh sách 223 thí sinh đạt giải học sinh Giỏi quốc gia và đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia vào đại học hệ chính quy năm 2020.

341 thí sinh xuất sắc đầu tiên trúng tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân

341 thí sinh xuất sắc đầu tiên trúng tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân.1

341 thí sinh xuất sắc đầu tiên trúng tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân.2

341 thí sinh xuất sắc đầu tiên trúng tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân.3

341 thí sinh xuất sắc đầu tiên trúng tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân.4

341 thí sinh xuất sắc đầu tiên trúng tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân.5

341 thí sinh xuất sắc đầu tiên trúng tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân.6

Dưới đây là danh sách 20 thí sinh diện 30A trúng tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2020:

341 thí sinh xuất sắc đầu tiên trúng tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân.7

Dưới đây là kết quả ưu tiên xét tuyển đối với 98 thí sinh đạt giải học sinh Giỏi quốc gia và đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia vào đại học hệ chính quy năm 2020.

341 thí sinh xuất sắc đầu tiên trúng tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân.8

341 thí sinh xuất sắc đầu tiên trúng tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân.9

341 thí sinh xuất sắc đầu tiên trúng tuyển vào ĐH Kinh tế Quốc dân.10

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN