Thứ năm, 27/02/2020 | 11:05
RSS

Tuổi Mùi chọn tuổi nào xông nhà, xông công ty năm Canh Tý 2020 phát tài

21-01-2020 11:19:02

Xông đất, xông nhà đầu năm mới là tục lệ có từ lâu đời của người Việt. Nếu gia chủ chọn được người đến xông đất hợp tuổi sẽ mang đến mọi điều may mắn tốt đẹp.

Dưới đây là những gợi ý chọn tuổi xông đất, xông nhà, Xông công ty Tết Canh Tý 2020 cho tuổi Mùi, độc giả có thể tham khảo:
Tuổi Ngọ chọn tuổi nào xông nhà, xông công ty năm Canh Tý 2020 phát tài
 
1. TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI ĐINH MÙI - XÔNG NHÀ 2020 CANH TÝ
 
Tuổi xông đất 2020 nên chọn     Tuổi xông đất 2020 nên tránh
 
 Nhâm Thân 1992 (Tốt)            Mậu Tuất 1958 (Xấu)
 Nhâm Dần 1962 (Khá)            Ất Dậu 1945 (Xấu)
 Tân Hợi 1971 (Khá)                Đinh Tỵ 1977 (Xấu)
 Ất Mùi 1955 (Khá)                Tân Dậu 1981 (Xấu)
 Canh Thìn 1940 (Khá)            Qúy Hợi 1983 (Xấu)
 Ất Sửu 1985 (Khá)                Mậu Dần 1998 (Xấu)
 Tân Tỵ 1941 (Khá)                Kỷ Mão 1999 (Xấu)
 Ất Hợi 1995 (Khá)                Canh Tý 1960 (Xấu)
 Qúy Mão 1963 (Trung bình)         Qúy Mùi 1943 (Xấu)
 Giáp Ngọ 1954 (Trung bình)         Qúy Sửu 1973 (Xấu)
 
2. TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI KỶ MÙI - XÔNG NHÀ 2020 CANH TÝ
 
Tuổi xông đất 2020 nên chọn     Tuổi xông đất 2020 nên tránh
 
 Đinh Hợi 1947 (Khá)             Qúy Mão 1963 (Xấu)
 Mậu Thân 1968 (Khá)            Mậu Tuất 1958 (Xấu)
 Ất Hợi 1995 (Khá)                Canh Tuất 1970 (Xấu)
 Bính Thân 1956 (Khá)           Giáp Thân 1944 (Xấu)
 Kỷ Hợi 1959 (Trung bình)       Qúy Sửu 1973 (Xấu)
 Giáp Thìn 1964 (Trung bình)      Qúy Mùi 1943 (Xấu)
 Ất Tỵ 1965 (Trung bình)         Qúy Dậu 1993 (Xấu)
 Tân Hợi 1971 (Trung bình)        Nhâm Thìn 1952 (Xấu)
 Đinh Tỵ 1977 (Trung bình)        Giáp Dần 1974 (Xấu)
 Canh Thân 1980 (Trung bình)      Ất Mão 1975 (Xấu)
 
3. TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI QUÝ MÙI - XÔNG NHÀ 2020 CANH TÝ
 
Tuổi xông đất 2020 nên chọn     Tuổi xông đất 2020 nên tránh
 
 Ất Hợi 1995 (Tốt)                  Qúy Mão 1963 (Xấu)
 Ất Tỵ 1965 (Khá)                 Qúy Tỵ 1953 (Xấu)
  Bính Thân 1956 (Khá)          Đinh Mùi 1967 (Xấu)
 Đinh Mão 1987 (Khá)         Giáp Dần 1974 (Xấu)
 Kỷ Sửu 1949 (Trung bình)       Đinh Sửu 1997 (Xấu)
 Mậu Tý 1948 (Trung bình)      Giáp Ngọ 1954 (Xấu)
 Giáp Thìn 1964 (Trung bình)    Tân Mão 1951 (Xấu)
 Đinh Dậu 1957 (Trung bình)      Canh Dần 1950 (Xấu)
 Kỷ Mùi 1979 (Trung bình)      Bính Ngọ 1966 (Xấu)
 Mậu Ngọ 1978 (Trung bình)      Canh Tuất 1970 (Xấu)
 
4. TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI TÂN MÙI - XÔNG NHÀ 2020 CANH TÝ
 
Tuổi xông đất 2020 nên chọn     Tuổi xông đất 2020 nên tránh
 
 Bính Thân 1956 (Tốt)               Kỷ Hợi 1959 (Xấu)
 Tân Hợi 1971 (Tốt)                  Bính Tuất 1946 (Xấu)
 Nhâm Thân 1992 (Tốt)               Canh Thân 1980 (Xấu)
 Ất Hợi 1995 (Tốt)                   Giáp Thân 1944 (Xấu)
 Nhâm Dần 1962 (Khá)               Nhâm Thìn 1952 (Xấu)
 Tân Tỵ 1941 (Khá)                    Tân Mão 1951 (Xấu)
 Canh Thìn 1940 (Khá)                Canh Dần 1950 (Xấu)
 Ất Tỵ 1965 (Khá)                   Ất Mão 1975 (Xấu)
 Bính Dần 1986 (Khá)                Qúy Hợi 1983 (Xấu)
 Kỷ Sửu 1949 (Khá)                   Mậu Thìn 1988 (Xấu)
 
5. TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI ẤT MÙI - XÔNG NHÀ 2020 CANH TÝ
 
Tuổi xông đất 2020 nên chọn     Tuổi xông đất 2020 nên tránh
 
 Đinh Hợi 1947 (Khá)            Kỷ Sửu 1949 (Xấu)
 Mậu Thân 1968 (Khá)            Qúy Tỵ 1953 (Xấu)
 Nhâm Thân 1992 (Khá)           Bính Ngọ 1966 (Xấu)
 Canh Thìn 1940 (Khá)           Kỷ Mùi 1979 (Xấu)
 Tân Hợi 1971 (Khá)               Nhâm Tuất 1982 (Xấu)
 Ất Hợi 1995 (Khá)                Bính Tý 1996 (Xấu)
 Ất Mùi 1955 (Trung bình)        Kỷ Hợi 1959 (Xấu)
 Canh Tý 1960 (Trung bình)       Canh Dần 1950 (Xấu)
 Nhâm Dần 1962 (Trung bình)        Mậu Thìn 1988 (Xấu)
 Đinh Tỵ 1977 (Trung bình)       Nhâm Tý 1972 (Xấu)
 
Gia chủ phải chuẩn bị gì cho người đến xông nhà, đất, công ty
 
- Đặt đôi cây mía ngọt ngoài cửa để người xông đất mang vào.
- Chuẩn bị ít nhất 5 phong bao mừng tuổi đưa cho người xông đất để người này mừng tuổi cho các thành viên trong gia đình, để phong bao vào két sắt và trên bàn thờ gia tiên.
- Phong bao mừng tuổi để cảm ơn người xông đất.
 
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm !
Linh Lan ( T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN