Thứ năm, 02/02/2023 | 02:14
RSS

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn 3 phương thức

Thứ hai, 25/07/2022, 06:52 (GMT+7)

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2022 ba phương thức là xét tuyển kết hợp thi năng khiếu và học bạ THPT, thi đánh giá năng lực và xét tuyển thẳng.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn 2022 phương thức xét tuyển kết hợp kết quả thi năng khiếu năm 2022 với kết quả học bạ THPT, thi đánh giá năng lực do trường tổ chức và xét tuyển thẳng.

Cụ thể, Trường ĐHSP Hà Nội ban hành Quyết định số 3083/QĐ-ĐHSPHN về việc phê duyệt điểm và danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển đại học hệ chính quy vào các ngành giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật theo Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp sử dụng kết quả thi năng khiếu năm 2022 với kết quả học bạ THPT.

Phê duyệt điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học hệ chính quy vào các ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật theo Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp kết quả thi năng khiếu năm 2022 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với kết quả học bạ THPT như sau:

Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo Đề án tuyển sinh đại học đã dự thi các môn năng khiếu năm 2022 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và đạt điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của từng ngành đào tạo kể trên được công nhận: Đủ điều kiện trúng tuyển.

Thí sinh tra cứu điểm thi năng khiếu và kết quả xét tuyển các ngành năng khiếu theo Phương thức 4 tại địa chỉ: https://ts2022.hnue.edu.vn/

Để đảm bảo chắc chắn trở thành tân sinh viên K72 của Trường ĐHSP Hà Nội, thí sinh thuộc diện: “Đủ điều kiện trúng tuyển” cần đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng Phương thức xét tuyển là "Phương thức 4" với Tổ hợp trúng tuyển là "XBK" và Mã ngành trúng tuyển mà Trường đã thông báo cho thí sinh khi tra cứu kết quả.

Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội:

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển theo Phương thức 5 tại địa chỉ:  https://ts2022.hnue.edu.vn/.

Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo Đề án tuyển sinh đại học của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2022 đã dự thi đánh giá năng lực tại Trường và đạt điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của từng ngành đào tạo kể trên được công nhận là: Đủ điều kiện trúng tuyển.

Để đảm bảo chắc chắn trở thành tân sinh viên K72 của Trường ĐHSP Hà Nội, thí sinh thuộc diện “Đủ điều kiện trúng tuyển” cần đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng Phương thức xét tuyển là "Phương thức 5" với “Tổ hợp xét tuyển” và “Mã ngành Trúng tuyển” mà Trường đã thông báo cho thí sinh khi tra cứu kết quả.

Phương thức xét tuyển thẳng diện XTT1, XTT2, XTT3 : Thí sinh xem tại đây.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại