Xổ số miền nam - XSTV 15/5- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (KQ XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 15/5/2020
Xổ số miền nam - XSTV 8/5- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (KQ XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 8/5/2020
Xổ số miền nam - XSTV 1/5- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (KQ XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 1/5/2020
Xổ số miền nam - XSTV 28/2- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 28/2/2020
Xổ số miền nam - XSTV 21/2- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 21/2/2020
Xổ số miền nam - XSTV 14/2- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 14/2/2020
Xổ số miền nam - XSTV 07/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 07/2/2020.
Xổ số miền nam - XSTV 17/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 17/1/2020.
Xổ số miền nam - XSTV 10/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 10/1/2020.
Xổ số miền nam - XSTV 3/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 3/1/2020.
Xổ số miền nam - XSTV 27/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 27/12/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 20/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 20/12/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 13/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 13/12/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 6/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 6/12/2019.