Xổ số miền Trung - XSQT 23/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị (XSQTRI) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 23/7/2020
Xổ số miền Trung - XSQT 16/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị (XSQTRI) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 16/7/2020
Xổ số miền Trung - XSQT 9/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị (XSQTRI) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 9/7/2020
Xổ số miền Trung - XSQT 2/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị (XSQTRI) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 2/7/2020
Xổ số miền Trung - XSQT 25/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị (XSQTRI) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 25/6/2020
Xổ số miền Trung - XSQT 18/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị (XSQTRI) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 18/6/2020
Xổ số miền Trung - XSQT 11/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị (XSQTRI) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 11/6/2020
Xổ số miền Trung - XSQT 4/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị (XSQTRI) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 4/6/2020
Xổ số miền Trung - XSQT 28/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị (XSQTRI) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 28/5/2020
Xổ số miền Trung - XSQT 21/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị (XSQTRI) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 21/5/2020
Xổ số miền Trung - XSQT 14/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị (XSQTRI) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 14/5/2020
Xổ số miền Trung - XSQT 7/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị (XSQTRI) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 7/5/2020
Xổ số miền Trung - XSQT 30/4 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị (XSQTRI) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 30/4/2020