Xổ số miền Trung - XSKT 26/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum (KQ XSKT) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 26/7/2020.
Xổ số miền Trung - XSKT 19/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum (KQ XSKT) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 19/7/2020.
Xổ số miền Trung - XSKT 12/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum (KQ XSKT) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 12/7/2020.
Xổ số miền Trung - XSKT 5/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum (KQ XSKT) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 5/7/2020.
Xổ số miền Trung - XSKT 28/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum (KQ XSKT) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 28/6/2020.
Xổ số miền Trung - XSKT 21/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum (KQ XSKT) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 21/6/2020.
Xổ số miền Trung - XSKT 14/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum (KQ XSKT) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 14/6/2020.
Xổ số miền Trung - XSKT 7/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum (KQ XSKT) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 7/6/2020.
Xổ số miền Trung - XSKT 31/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum (KQ XSKT) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 31/5/2020.
Xổ số miền Trung - XSKT 24/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum (KQ XSKT) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 24/5/2020.
Xổ số miền Trung - XSKT 17/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum (KQ XSKT) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 17/5/2020.