Xổ số miền Trung - XSKH 29/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa (KQXSKH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 29/7/2020
Xổ số miền Trung - XSKH 26/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa (KQXSKH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 26/7/2020
Xổ số miền Trung - XSKH 22/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa (KQXSKH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 22/7/2020
Xổ số miền Trung - XSKH 19/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa (KQXSKH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 19/7/2020
Xổ số miền Trung - XSKH 15/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa (KQXSKH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 15/7/2020
Xổ số miền Trung - XSKH 12/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa (KQXSKH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 12/7/2020
Xổ số miền Trung - XSKH 8/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa (KQXSKH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 8/7/2020
Xổ số miền Trung - XSKH 5/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa (KQXSKH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 5/7/2020
Xổ số miền Trung - XSKH 1/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa (KQXSKH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 1/7/2020
Xổ số miền Trung - XSKH 28/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa (KQXSKH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 28/6/2020
Xổ số miền Trung - XSKH 24/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa (KQXSKH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 24/6/2020
Xổ số miền Trung - XSKH 21/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa (KQXSKH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 21/6/2020
Xổ số miền Trung - XSKH 17/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa (KQXSKH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 17/6/2020
Xổ số miền Trung - XSKH 14/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa (KQXSKH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 14/6/2020