Xổ số miền nam - XSHG 18/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 18/1/2020.
Xổ số miền nam - XSHG 4/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 4/1/2020.
Xổ số miền nam - XSHG 28/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 28/12/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 21/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 21/12/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 14/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 14/12/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 7/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 7/12/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 30/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 30/11/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 23/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 23/11/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 16/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 16/11/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 9/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 9/11/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 2/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 2/11/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 26/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 26/10/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 19/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 19/10/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 12/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 12/10/2019.