Xổ số miền nam - XSBL 28/7- Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 28/7/2020.
Xổ số miền nam - XSBL 21/7- Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 21/7/2020.
Xổ số miền nam - XSBL 14/7- Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 14/7/2020.
Xổ số miền nam - XSBL 7/7- Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 7/7/2020.
Xổ số miền nam - XSBL 30/6- Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 30/6/2020.
Xổ số miền nam - XSBL 23/6- Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 23/6/2020.
Xổ số miền nam - XSBL 16/6- Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 16/6/2020.
Xổ số miền nam - XSBL 9/6- Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 9/6/2020.
Xổ số miền nam - XSBL 2/6- Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 2/6/2020.
Xổ số miền nam - XSBL 26/5- Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 26/5/2020.
Xổ số miền nam - XSBL 19/5- Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 19/5/2020.
Xổ số miền nam - XSBL 12/5- Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 12/5/2020.
Xổ số miền nam - XSBL 5/5- Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 5/5/2020.
Xổ số miền nam - XSBL 25/2- Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 25/2/2020.