Xổ số miền nam - XSTV 24/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (KQ XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 24/7/2020
Xổ số miền nam - XSTV 17/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (KQ XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 17/7/2020
Xổ số miền nam - XSTV 10/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (KQ XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 10/7/2020
Xổ số miền nam - XSTV 3/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (KQ XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 3/7/2020
Xổ số miền nam - XSTV 26/6- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (KQ XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 26/6/2020
Xổ số miền nam - XSTV 19/6- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (KQ XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 19/6/2020
Xổ số miền nam - XSTV 12/6- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (KQ XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 12/6/2020
Xổ số miền nam - XSTV 5/6- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (KQ XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 5/6/2020
Xổ số miền nam - XSTV 29/5- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (KQ XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 29/5/2020
Xổ số miền nam - XSTV 22/5- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (KQ XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 22/5/2020
Xổ số miền nam - XSTV 15/5- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (KQ XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 15/5/2020
Xổ số miền nam - XSTV 8/5- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (KQ XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 8/5/2020
Xổ số miền nam - XSTV 1/5- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (KQ XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 1/5/2020
Xổ số miền nam - XSTV 28/2- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 28/2/2020