Xổ số miền Trung - XSNT 24/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận (XSNTH) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 24/7/2020
Xổ số miền Trung - XSNT 17/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận (XSNTH) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 17/7/2020
Xổ số miền Trung - XSNT 10/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận (XSNTH) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 10/7/2020
Xổ số miền Trung - XSNT 3/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận (XSNTH) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 3/7/2020
Xổ số miền Trung - XSNT 26/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận (XSNTH) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 26/6/2020
Xổ số miền Trung - XSNT 19/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận (XSNTH) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 19/6/2020
Xổ số miền Trung - XSNT 12/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận (XSNTH) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 12/6/2020
Xổ số miền Trung - XSNT 5/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận (XSNTH) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 5/6/2020
Xổ số miền Trung - XSNT 29/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận (XSNTH) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 29/5/2020
Xổ số miền Trung - XSNT 22/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận (XSNTH) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 22/5/2020
Xổ số miền Trung - XSNT 15/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận (XSNTH) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 15/5/2020
Xổ số miền Trung - XSNT 8/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận (XSNTH) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 8/5/2020
Xổ số miền Trung - XSNT 1/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận (XSNTH) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 1/5/2020