Xổ số miền nam - XSBT 11/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre (XSBT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 11/5/2020
Xổ số miền nam - XSBT 5/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre (XSBT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 5/5/2020
Xổ số miền nam - XSBT 25/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre (XSBT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 25/2/2020
Xổ số miền nam - XSBT 18/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre (XSBT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 18/2/2020
Xổ số miền nam - XSBT 21/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre (XSBT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 21/1/2020.
Xổ số miền nam - XSBT 14/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre (XSBT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 14/1/2020.
Xổ số miền nam - XSBT 7/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre (XSBT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 7/1/2020.
Xổ số miền nam - XSBT 31/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre (XSBT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 31/12/2019.
Xổ số miền nam - XSBT 24/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre (XSBT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 24/12/2019.
Xổ số miền nam - XSBT 17/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre (XSBT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 17/12/2019.
Xổ số miền nam - XSBT 10/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre (XSBT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 10/12/2019.
Xổ số miền nam - XSBT 3/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre (XSBT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 3/12/2019.
Xổ số miền nam - XSBT 26/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre (XSBT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 26/11/2019.
Xổ số miền nam - XSBT 19/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Bến Tre (XSBT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 19/11/2019.