Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an Đồng Nai đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị lên Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật