Chiếc xe Mercedes-Benz do nam thanh niên cầm lái tông vào 1 chiếc xe máy và 3 chiếc xe ô tô đậu bên đường.