Đợt triệu hồi của BMW dự tính sẽ bắt đầu từ ngày 5/12 tới. Sau khi người dùng mang các xe bị lỗi tới đại lý, phòng dịch vụ sẽ thay thế toàn bộ module bơm nhiên liệu của xe.