Trong lúc đang lưu thông trên đường HCM, xe giường nằm bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, may mắn hàng chục hành khách đã kịp tháo chạy.
Đang đậu tại bến xe Bắc Quảng Nam (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội.