Thanh tra Sở GTVT Hà Nội có báo cáo về kết quả kiểm tra xử lý gần 40 xe đưa đón học sinh vi phạm.