Liên quan đến vụ Khaisilk bán khăn "made in China", Bộ Công Thương vừa phát đi kết luận chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự
Bài toán hóc búa nhất trong vụ Khaisilk bán khăn "dởm" là cơ quan chức năng chưa thống kê được định lượng về số hàng hoá đã tráo nhãn mác, giá trị thu lợi bất chính của doanh nghiệp.
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, Khaisilk vi phạm pháp luật ở nhiều khía cạnh khác nhau, đủ các yếu tố để cấu thành phạm pháp hình sự.
Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục thuế TP. Hà Nội triển khai việc kiểm tra, giám sát ngay việc chấp hành pháp luật thuế đối với thương hiệu Khaisilk.