Nhà phát triển CTX Phuc Khang Corporation lọt vào TOP doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2020 nhờ đáp ứng hơn 100 tiêu chí khắt khe về chỉ số doanh nghiệp bền vững.
Dự thảo Luật Giao thông đường bộ đang lấy ý kiến doanh nghiệp yêu cầu: Để lái xe kinh doanh vận tải, bên cạnh việc phải có giấy phép lái xe người lái xe phải có “chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải”.
“Các doanh nhân đừng đầu tư vào quan hệ nữa, đã qua thời sáng kinh doanh, tối đi quan hệ; hãy liên kết, đừng đánh quả lẻ, đi đêm, không là trọc phú, mà vươn tới chuẩn mực toàn cầu” - TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nói như vậy tại Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam 2016 vừa qua.