Tướng mặt thể hiện rõ nhất tính cách, tài năng cũng như sự giàu sang, phú quý của người đàn ông.
Những người đàn ông có nét tướng mặt dưới đây vận khí cuộc đời ảm đạm, dễ bị người khác gây ảnh hưởng, thậm chí lừa gạt, cuộc sống vất vả.