Tướng mặt thể hiện rõ nhất tính cách, tài năng cũng như sự giàu sang, phú quý của người đàn ông.