Người đàn ông bỏ đến nhà cha đẻ chơi sau khi cãi nhau với vợ. Sau đó, hàng xóm phát hiện người này đã tử vong bất thường dưới ao.
Sau khi chém trọng thương người hàng xóm, người đàn ông đã chạy về bên nhà mình và chạy ra ao phía sau nhà, sau đó người nhà phát hiện tử vong dưới ao.