Trong quá trình đang làm việc tại khu bếp của một trạm dừng nghỉ, một người phụ nữ làm phụ bếp đã bị đối tượng cầm theo bình xứ chứa axit tạt vào vùng mặt.