Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể của Trưởng Ban Tổ chức huyện uỷ Năm Căn nàm dưới cống.