Theo những hình ảnh trong clip, 2 tên trộm đã hành động vô cùng liều lĩnh và chuyên nghiệp.