Một trụ sở UBND xã ở tỉnh Quảng Nam đã bị trộm đột nhập lấy cắp nhiều tài sản có giá trị.