Phát hiện sơ hở của người dân trong việc trông coi đình chùa, đối tượng đã đột nhập trộm cắp nhiều tài sản, đồ thờ cúng.