Lợi dụng sự thiếu cảnh giác của lực lượng bảo vệ tại các hội trường, nhà văn hoá…2 đối tượng đã đột nhập và lấy đi nhiều tài sản có giá trị.