Theo các chuyên gia, việc chăm sóc sức khỏe bằng cách tăng cường sức đề kháng, bảo vệ đường hô hấp là một trong những giải pháp quan trọng nhất để phòng ngừa nguy cơ nhiễm Covid-19.
Chia sẻ trong buổi ra mắt sản phẩm tăng sức đề kháng Tống Vệ Nhân đúng mùa dịch Covid-19, nghệ sĩ Chiều Xuân cho biết khỏe mạnh phải là khỏe từ gốc, khỏe từ cái căn cốt bên trong.