Đang lưu thông trên đường, 2 thanh niên bất ngờ tông vào đuôi xe tải cùng chiều đang đỗ, 2 thanh niên tử vong tại chỗ.