Ngày trước, Thủy nghĩ kinh tế quyết định đến hạnh phúc, nhưng hiện tại, cô thấy điều đó thật sai lầm. Càng ngày cô càng cảm thấy mệt mỏi, bế tắc trong chính cuộc hôn nhân mà mình lựa chọn.