Mới đây, những hình ảnh của Rocker Nguyễn sau hơn một tháng "lặn mất tăm" đã được chia sẻ trên mạng xã hội.
Đây là tình trạng mới nhất của Lý Liên Kiệt sau hình ảnh lưng còng, tiều tụy vì bệnh tật