Giá tiêu hôm nay 31/8 đang đi ngang, nguyên nhân do nguồn cung từ vụ thu hoạch trước vẫn còn nhiều trong khi nhu cầu không lớn.