Quá trình làm đông lạnh, tan phôi thai, cùng những hóa chất sử dụng kèm khiến cấu trúc gene thay đổi làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư ở trẻ.