Lao xe ngược chiều với tốc độ tên lửa, nam thanh niên né được 1 ô tô nhưng kết cục vẫn bị đo đường thê thảm.