Nam thanh niên bẻ khóa được chiếc xe SH Mode chỉ trong vòng vài giây rồi nhanh chóng tẩu thoát.