Một người đàn ông đã gây hoảng loạn trong khu vực vì thả vô số những con rắn xuống sông để lấy may.