Sireethorn Leearamwat là đại diện Thái Lan đầu tiên trở thành Hoa hậu Quốc tế. Tân hoa hậu năm nay 25 tuổi, cao 1,75 m là một dược sĩ.